Kandydozy Układowe

Infekcja drożdżakami Candida dotyka najczęściej błon śluzowych i skóry. Stwarzają one dyskomfort i mogą stanowić problemy kosmetyczne, jednak przy odpowiednim postępowaniu są stosunkowo łatwe do opanowania. Nie należy ich jednak bagatelizować, ponieważ zaniedbane mogą prowadzić do poważnych powikłań. Szczególnie narażeni są pacjenci przewlekle lub ciężko chorzy [1, 2].
W stanach poważnego obniżenia odporności, drożdżaki, które zasiedlają błonę śluzową przewodu pokarmowego, mogą stać się źródłem kandydemii, czyli obecności drożdżaków we krwi. Kolonizacji przewodu pokarmowego mogą sprzyjać choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub terapia inhibitorami pompy protonowej w przebiegu leczenia wrzodów żołądka [1, 3]. Poprzez układ krwionośny, drożdżaki mogą rozprzestrzeniać się na inne narządy. W konsekwencji może dość do poważnych zapaleń grzybicznych płuc, wsierdzia serca, stawów lub opon mózgowo rdzeniowych. Są to stany zagrażające życiu i wymagające specjalistycznej interwencji lekarskiej [1, 2].

Bibliografia

  1. Antinori, S., et al., Candidemia and invasive candidiasis in adults: A narrative review. Eur J Intern Med, 2016. 34: p. 21-28.
  2. Gajewski, P., Interna Szczeklika 2016. 2016: Kraków: Medycyna Praktyczna.
  3. Kumamoto, C.A., Inflammation and gastrointestinal Candida colonization. Curr Opin Microbiol, 2011. 14(4): p. 386-91.