Zastosowanie liofilizatu drożdżaków (CANDI VAC ) u kobiet z nawracającą kandydozą pochwy i sromu: wyniki badań klinicznych

Vít Unzeitig1,2, Alexandra Stará3, Jiří Dvořák4, Jan Nový5

 

1 Centrum ambulantní gynekologie o primární peče, Brno, Czechy
2 Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN, Brno, Czechy
3 Gynekologická ambulanse, Praga, Czechy
4 Gynekologická ambulanse, Kolín, Czechy
5 Gynekologická ambulanse, Pilzno, Czechy

 

 

Adres do korespondencji: Doc. MUDr Vít Unzeitig. CSc., Centrum ambulantní gynekologie a primární peče, Brno, Czechy, www.gynekolog.cz/dvorak; Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, Czechy, www.fnbrno.cz; e-mail: vit@unzeitig.info

 

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 4, p. 404–407

 

STRESZCZENIE

Problem w przypadku nawracającej kandydozy pochwy i sromu stanowi nie tyle infekcja nowymi drożdżakami, ile skłonność do infekcji drożdżakami pochodzenia endogennego. Pomocna w tym przypadku może być immunomodulacja lizatami z drożdży (CANDIVAC), które – przyjmowane w dawce 10 kapsułek miesięcznie przez okres pół roku – istotnie statystycznie zmniejszyły występowanie nawrotów choroby i intensywność subiektywnie odczuwanych dolegliwości przez pacjentki. Nie istnieje bezpośrednia zależność między ilością drożdżaków w pochwie, stopniem morfotypów bakterii z rodzaju Lactobacillus (ang. lactobacillary grading) a dotkliwością symptomów klinicznych.

 

SŁOWA KLUCZOWE
nawracająca kandydoza pochwy i sromu, leczenie immunomodulacyjne, liofilizaty, nawroty kandydozy pochwy i sromu