Q&A

Candida albicans to gatunek grzybów (drożdżaków) będący najczęstszym czynnikiem etiologicznym infekcji drożdżakowych (kandydozy). Występuje szeroko w środowisku i należy do naturalnego mikrobiomu człowieka (zasiedla skórę i błony śluzowe), nie stanowiąc normalnie dla niego żadnego zagrożenia. Należy do czynników wywołujących zakażenia oportunistyczne – wywołane przez mikroorganizmy, które nie są szkodliwe dla zdrowej osoby. Najczęściej dotykają osób z poważnymi niedoborami odporności

 

Kandydoza to choroba wywoływana przez infekcje drożdżakami z grupy Candida spp. Zakażenia dotyczą zazwyczaj błon śluzowych i skóry. Może ona obejmować różne narządy i dawać odmienne objawy w zależności od zainfekowanego miejsca. Wyróżnia się kandydozę jamy ustnej, narządów płciowych, odbytu oraz paznokci. W ciężkich przypadkach, drożdżaki mogą wnikać głęboko w tkanki i przedostać się do układu krążenia, co może doprowadzić do poważnych, zagrażających życiu powikłań.

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym kandydozy są drożdżaki z rodzaju Candida (C.albicans, C.galbata, C.krusei i inne). Choroba wywołana jest w większości przypadków przez drożdżaki endogenne – pochodzące od pacjenta (np. skóry lub błon śluzowych). Zakażenia dotyczą zazwyczaj osób o obniżonej odporności. Możliwa jest także transmisja infekcji między ludźmi.

Najczęstszymi objawami kandydozy pochwy jest nasilony świąd, pieczenie, zaczerwienienie i obrzęk, ból w trakcie oddawania moczu oraz nieprawidłowa wydzielina przypominająca twaróg (może jednak mieć odmienny wygląd).

U mężczyzn do objawów należą: zaczerwienienie, ból, obrzęk napletka penisa (mogący utrudniać jego odciągnięcie), a także obecność wydzieliny pod napletkiem.

O nawrotowej kandydozie pochwy mówimy, gdy do infekcji drożdżakami dochodzi co najmniej 4 razy w roku. Szacuje się, że dotyczy to 5-8% kobiet. Przyczyna nawrotów zakażeń nie jest do końca rozpoznana, jednak uważa się, że sprzyjać im może obniżenie odporności, choroby przewlekłe, czynniki genetyczne, przewlekłe stosowanie antybiotyków lub glikokortykosteroidów lub kontakty seksualne (także oralne).

Istnieją różne odmiany kandydozy błony śluzowej jamy ustnej, ale choroba ta może się objawiać w postaci czerwonych zmian (głównie na języku i podniebieniu), żółtych lub białych zmian osadowych (przypominające zsiadłe mleko), których usunięcie ujawnia czerwone i krwawiące nadżerki, białych płytek lub grudek zlokalizowanymi w kącikach ust, pieczenia, a także zaburzeń smaku.

Kandydoza paznokci manifestuje się poprzez przebarwienia (zżółcenie) i deformacje w postaci pogrubienia, pofałdowania, odklejanie płytki od łożyska i podatności paznokci na łamanie. Zmianom tym może towarzyszyć zapalenie wału paznokcia objawiające się zaczerwienieniem i obrzękiem.

Do diagnozy kandydozy najczęściej służy pobranie materiału z miejsca zakażenia i wykonania preparatu bezpośredniego oraz hodowli mikologicznej w celu identyfikacji czynnika etiologicznego. W przypadku kandydozy narządów płciowych, lekarz może także zlecić badanie ph pochwy i badanie cytologiczne.

 

Najczęstsze postacie kandydozy dotyczą skóry i błon śluzowych, dlatego należą do chorób rozpoznawanych i leczonych przez dermatologów i dermatolożki. W przypadku kandydozy żeńskich narządów płciowych należy zgłosić się do ginekologa lub ginekolożki.

Badanie cytologiczne należy do podstawowych badań ginekologicznych i służy zazwyczaj do diagnostyki raka szyjki macicy. Polega na pobraniu wymazu z błony śluzowej szyjki macicy i pochwy. Materiał taki zawiera komórki nabłonka wyściełającego szyjkę macicy i pochwę i jest następnie oglądany pod mikroskopem. Do interpretacji wyników badania cytologicznego należą specjalistyczne skale. Najbardziej rozpowszechniona jest skala Papanicolau składająca się z 5 stopni:

  • Stopień I – prawidłowe komórki nabłonkowe
  • Stopień II – obraz odpowiadający stanowi zapalnemu
  • Stopień III – obecne nieprawidłowe (dysplastyczne) komórki nabłonkowe
  • Stopień IV – oprócz dysplastycznych komórek obecne także nieliczne komórki atypowe (mogące świadczyć o procesie nowotworowym)
  • Stopień V – liczne komórki atypowe

Do interpretacji wyników badania cytologicznego lekarze coraz częściej sięgają jednak do systemu Bethesda. Opiera się on na dokładniejszym opisie obrazów cytologicznych ich klasyfikacji jako LSIL – śródnabłonkowe zmiany dysplastyczne małego stopnia lub HSIL – śródnabłonkowe zmiany dysplastyczne dużego stopnia. Wyniki badań cytologicznych należy zawsze konsultować z ginekologiem lub ginekolożką.

Profilaktyka kandydozy wymaga przestrzegania zasad higieny osobistej (także intymnej) oraz unikania czynników predysponujących do infekcji, w tym obniżających odporność. W przypadku wystąpienia infekcji, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Sposób leczenia kandydozy może się różnić w zależności od gatunku Candida, postaci klinicznej, stanu klinicznego i dodatkowych czynników ryzyka. W leczeniu mogą być stosowane miejscowe lub doustne leki przeciwgrzybicze. Poważne stany kliniczne wymagają terapii specjalistycznej, niekiedy w warunkach hospitalizacji.

Czas leczenia kandydozy jest zróżnicowany - może zależeć od klinicznej postaci i rozległości infekcji oraz stosowanych środków i metod leczenia. W wielu przypadkach całkowite wyleczenie kandydozy jest długotrwałe i uciążliwe. W najpoważniejszych stanach wymaga hospitalizacji.

Liofilizaty są preparatami (zazwyczaj doustnymi) zawierającymi drobnoustroje (lub ich ekstrakty), w tym bakterie lub grzyby, inaktywizowanymi w procesie labolatoryjnym (liofilizacja). Ich szczepy różnią się w zależności od rodzaju zastosowania danego preparatu. Preparaty te mają za zadanie wspomagać działanie układu odpornościowego.

 

Suplement diety Candivac jest suplementem diety wspomagającym prawidłową mikroflorę pochwy i funkcjonowanie układu odpornościowego. Candivac może być stosowany w profilaktyce drożdzakowego zakażenia pochwy. Zawiera liofilizaty inaktywowanych mikroorganizmów: Candida albicans, Candida crusei, Candida glabrata oraz Propionibacterium acnes.

Suplement diety Candivac ma wspomaga prawidłową mikroflorę pochwy i funkcjonowanie układu odpornościowego. Zawiera szczepy wybranych mikroorganizmów należących do prawidłowej flory bakteryjnej pochwy co pozytywnie wpływa na prawidłową funkcję układu immunologicznego i pozwala utrzymać naturalną równowagę mikrobiologiczną.

Suplement diety Candivac przeznaczony jest dla dzieci powyżej 7 lat i osób dorosłych – głownie kobiet zmagających się z (nawrotową) kandydozą narządów płciowych.

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny i poglądowy – uzyskanie profesjonalnych i szczegółowych informacji medycznych wymaga konsultacji z lekarzem.